عنوان پروژه

طراحي بلت فيدرها و سامسون فيدرهاي کارخانه سنگ آهن گل گهر

کارفرما

شرکت جهاد تحقیقات صنعت

كارفرماي اصلي

شرکت جهاد تحقیقات صنعت

مالك طرح

شرکت صنعتی معدنی سنگ آهن گل گهر

نوع پيمان

طراحی (E)

آخرین وضعيت

خاتمه یافته

شرح پروژه

این پروژه شامل طراحی 3 دستگاه سامسون فیدر و 2 دستگاه بلت فیدر با کلیه ملحقات (هاپر، شوت دو راهه، راد گیت و . . .) به ظرفیت 1200 تن در ساعت بود که بنا به صلاح دید کارفرما پروژه پس از اتمام طراحی متوقف گردید. توضیح اینکه استفاده از سامسون فیدر به جای احداث هاپر بتنی، گیت زیر هاپر، فیدر شاتونی و نقاله خروجی آن اخیرا مورد توجه قرار گرفته که با احتساب هزینه عملیات ساختمانی، بسیار مقرون به صرفه است.

 

 
 
 
 
 
Login