عنوان پروژه

طراحی، ساخت و نصب یک دستگاه مخزن سوخت گازوئیل

کارفرما

شرکت گرما گستران بهینه ساز

كارفرماي اصلي

گسترش الیاف پیشرفته

مالك طرح

گسترش الیاف پیشرفته

نوع پيمان

طراحی، تامین، ساخت، نصب (EPC)

آخرین وضعيت

خاتمه یافته

شرح پروژه

 ساخت مخزن سوخت کارخانه، شامل طراحی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی به عهده این شرکت بوده است.

 

 
 
 
 
 
Login