عنوان پروژه

طراحي پایه و تفضيلي سيستم انتقال و انبارش و بسته بندي اوره در پروژه فاز دوم اوره و آمونياک کرمانشاه

کارفرما

شرکت مهندسین مشاور ناموران

كارفرماي اصلي

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه

مالك طرح

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه

نوع پيمان

طراحی (E)

آخرین وضعيت

در حال انجام 51%

شرح پروژه

شرکت پتروشیمی کرمانشاه در نظر دارد که فاز دوم تولید اوره خود را با ظرفیت 2000 تن در روز احداث نماید. قرارداد انجام خدمات طراحی مهندسی در تمام واحدها شامل طراحی مقدماتی، طراحی پایه و طراحی تفضیلی با شرکت مهندسین مشاور ناموران انعقاد گردیده است. کلیه خدمات شرکت مذکور در بخش انتقال مواد، انبارش و بسته بندی اوره به شرکت پترو پولاد ماشین واگذار گردید.

 

 
 
 
 
 
Login