عنوان پروژه

طراحی سیستم غبارگیر ، بهینه سازی و کاهش داست محصول اوره

کارفرما

شرکت پتروشیمی خراسان

كارفرماي اصلي

شرکت پتروشیمی خراسان

مالك طرح

شرکت پتروشیمی خراسان

نوع پيمان

طراحی (E)

آخرین وضعيت

خاتمه یافته

شرح پروژه

با توجه به اینکه پتروشیمی خراسان اوره پریل تولید میکند و سیستمهای موجود قدیمی بوده و داست زیادی تولید میکند، مقرر گردید بررسی و بهینه سازی سیستم موجود و انجام تغییرات لازم به منظور کاهش داست محصول توسط این شرکت و با همکاری کارشناسان خارجی انجام و نتیجه کار در قالب طرح و گزارش اولیه تسلیم کارفرما گردد.

 

 
 
 
 
 
Login