عنوان پروژه

طراحی مجدد یک دستگاه مخزن تحت فشار (Presser Vessel ) مربوط به پتروشیمی جم

کارفرما

شرکت جم صنعت کاران

كارفرماي اصلي

پتروشیمی جم

مالك طرح

پتروشیمی جم

نوع پيمان

طراحی (E)

آخرین وضعيت

خاتمه یافته

شرح پروژه

درام 909 (Presser Vessel ) پتروشیمی جم به دلیل بروز مشکلات پروسسی در حین راه اندازی با مشکل شدید (De-formation ) مواجه شد و مقرر گردید که محاسبات و طراحی آن مجددا" بر اساس full vacuum انجام شده و سپس ساخته شود. در راستای حل این مشکل، طراحی مجدد آن به این شرکت واگذار گردید. 23 متر طول و 3.6 متر قطر، ابعاد این درام میباشند.

 

 
 
 
 
 
Login