عنوان پروژه

طراحی، ساخت و نصب چهار دستگاه مخزن Amine Surge پروژه فازهاي 17و18 پارس جنوبي

کارفرما

گروه صنعتي سديد

كارفرماي اصلي

شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت OIEC

مالك طرح

شركت نفت و گاز پارس

نوع پيمان

طراحی، ساخت، نصب (EC)

آخرین وضعيت

خاتمه یافته

شرح پروژه

منطقه ویژه اقتصادی- انرژی پارس جنوبی درحدود ۱۰۰ کیلومتری میدان  گازي پارس جنوبی قرار دارد. محل اجرای طرح توسعه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی در مجاورت فازهای 9 و10 این منطقه قرارگرفته است. پروژه ساخت این مخازن، شامل طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی چهار دستگاه مخزن Amine Surge میباشد. با توجه به حساسیت ماده مورد استفاده در این مخازن، جنس بدنه آنها از استاندارد NACE پیروی میکند.

 

 
 
 
 
 
Login