عنوان پروژه

طراحی، خرید و مدیریت ساخت و نصب سیستم مکانیزه شارژ آهن اسفنجی به کوره قوس الکتریکی شرکت نورد فولاد یزد

کارفرما

شرکت نورد فولاد یزد

كارفرماي اصلي

شرکت نورد فولاد یزد

مالك طرح

شرکت نورد فولاد یزد

نوع پيمان

طراحی، مدیریت ساخت و نصب (EP-MC)

آخرین وضعيت

38%

شرح پروژه

طرح مکانیزاسیون انباشت ، انتقال و تغذیه آهن اسفنجی در کارخانه فولاد یزد در راستای طرح توسعه کارخانه،  به دلایل بالابردن ظرفیت تولید کارخانه، اتوماسیون آن و کاهش نیروی انسانی، بالا بردن کیفیت محصول و کاهش هزینه های تولید و برق مصرفی تعریف و طراحی، خرید، نظارت بر ساخت داخل و نظارت نصب آن توسط این شرکت در حال انجام است.

 

 
 
 
 
 
Login