عنوان پروژه

طراحی و ساخت اسپولهای مخازن نفت 8 شهر مربوط به پروژه LG-TG (اصلاح مخازن)

کارفرما

شرکت پترو پارت

كارفرماي اصلي

شرکت پترو پارت

مالك طرح

شرکت نفت مرکزی

نوع پيمان

طراحی، تامین، ساخت (EP)

آخرین وضعيت

خاتمه یافته

شرح پروژه

این پروژه شامل طراحی و ساخت کلیه اسپولهای مخازن نفت استراتژیک هشت شهر ازنا، خرم آباد، خوی، الیگودرز، میاندوآب، ماکو، بروجرد و یاسوج در طرح اصلاحی LG-TG بوده است که برخی از آنها جهت نصب تجهیزات ابزار دقیق مورد نیاز و رادارهای مخازن استفاده شده است.

 

 
 
 
 
 
Login