عنوان پروژه

انجام مطالعات اولیه، طراحی پایه و تهیه اسناد مناقصه مربوط به پروژه انتقال مواد معدنی اسکله جدید منطقه ویژه خلیج فارس

کارفرما

مهندسین مشاور تهران برکلی

كارفرماي اصلي

منطقه ویژه معدنی خلیج فارس

مالك طرح

منطقه ویژه معدنی خلیج فارس

نوع پيمان

طراحی (E)

آخرین وضعيت

خاتمه یافته

شرح پروژه

اين طرح شامل انجام مطالعات اولیه، طراحی پایه و تهیه اسناد مناقصه مربوط به احداث اسکله جدید در منطقه ویژه معدنی خلیج فارس واقع در بندرعباس می باشد. تهیه نقشه های پایه، اسناد خرید و ساخت Ship Loader ، نوار نقاله به طول 600 متر، هاپر، فیدر و سایر تجهیزات مورد نیاز به ظرفیت اسمی 5000 تن در ساعت از رئوس فعالیت های این پروژه می باشد.

 

 
 
 
 
 
Login