عنوان پروژه

طراحي، خريد، ساخت و نصب 2000 متر نقاله زنجيري براي انبار اتوماتيك و خط تولید

کارفرما

شركت جامينه

كارفرماي اصلي

شركت جامينه

مالك طرح

شركت جامينه

نوع پيمان

طراحی، تامین، ساخت، نصب (EPC)

آخرین وضعيت

خاتمه یافته

شرح پروژه

این پروژه که شامل طراحي، خريد، ساخت و نصب 2000 متر نقاله زنجيري براي انبار اتوماتيك و خط تولید میباشد، جهت انتقال قطعات پارچه ای کت بطور اتومات به ایستگاههای مورد نیاز تعریف شده است. توضیح اینکه هر کت مردانه بیش از 45 قطعه در ابعاد مختلف دارد که این دستگاه زمان ماند در ایستگاه ها را کاهش میدهد. ظرفیت تولیدی خط 130 کت در ساعت میباشد. این پروژه با مشارکت شرکت ARPE آلمان در حال انجام است.

 

 
 
 
 
 
Login